Principiële standpunten – Apotheek Vreeswijk – Nieuwegein

Apotheek Vreeswijk

Uw apotheek in Nieuwegein!  Persoonlijk, betrokken en deskundig!

Apotheek Vreeswijk is gevestigd op de Ratelaar 35 - 38 (Buurt- en Zorgplein Zuid) te Nieuwegein. Wij werken veel samen met de huisartsen die ook op het Buurt- en Zorgplein Zuid gevestigd zijn. Ook met de huisartsen van de andere gezondheidscentra in Nieuwegein en met de praktijk van dr. Grol hebben wij een intensieve samenwerking. Op inhoudelijk vlak werken wij nauw samen met apotheek Fokkesteeg.

Op onze website kunt u eenvoudig 24 uur per dag een herhaalrecept aanvragen. Daarnaast vindt u een uitgebreid aanbod aan informatie over geneesmiddelen, gezondheid en zelfzorg.

Ratelaar 36, 3434 EW  Nieuwegein

Tel: 030 606 34 55  / E-mail: info@apotheekvreeswijk.nl

Principiële standpunten

De apotheker van apotheek Vreeswijk, F.J. Krijgsman, aanvaardt de Bijbel als het onfeilbare Woord van God. Deze overtuiging willen wij graag in het dagelijks werk en leven zichtbaar maken.

De geboden en beloften van God, welke in de Bijbel zijn opgeschreven, vormen het uitgangspunt van ons handelen. De mens is een door God geschapen wezen en dient daarom te allen tijde met respect voor het leven te worden behandeld. Deze overtuiging is niet verenigbaar met zaken als abortus provocatus, de morning after pil en euthanasie. Vanuit deze overtuiging wordt er in apotheek Vreeswijk geen euthanatica, geen morning-afterpil, geen spiralen (IUD’s) voor anticonceptie afgeleverd. Ook wordt er geen receptuur verstrekt die betrekking hebben op een abortus provocatus. Er zijn hierover in het werkveld afspraken gemaakt.

Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u zich wenden tot de apotheker, F.J. Krijgsman.